GeoMachine logo

Det finske selskapet Geo Machine Oy ble etablert i 1984 for deretter å bli en av de ledende spesial-borerigg produsenten i Nord-Europa i dag. I løpet av årene er riggene levert til over ti land fra Canada til Russland, fra Island til Filippinene. I 2010 ble rigg nummer 500 levert fra fabrikken i Tuusula i nærheten Helsinki.

Geomachine rigger for krevende forhold

  • Jordprøve rigger for bygg og miljøprosjekter.
  • Gruve leterigger for grunn kjerneboring.
  • Geotermiske rigger.
  • DTH og Jet-pæling rigger til reparasjonsarbeider.

GeoMachine borerigg 1

Geomachine, et selskap som går i dybdenSom servicepartner for Geomachine, er vi i ferd med å bygge opp et rikholdig delelager.

GeoMachine borerigg 2

Boreriggene er laget i henhold til EU standarder i henhold til prøvetagningsmetoder og spesifikasjoner. Resultatene kan benyttes direkte innen byplanlegging, infrastruktur forstudier og bakkearbeider. Riggene leveres med crawler eller gummihjul.

GeoMachine borerigg 3

Laget for grunn kjerneboring fra overflaten og under bakken. Det kan leveres rigger med hull-kjernediameter opp til 90mm og hulldybder opp til 300m-500m. Horisontal og vertikal boring er mulig avhengig av riggetype og modell

GeoMachine borerigg 4

Kan bore opptil 300m dype hull og riggen kan bære på alle rørlengdene for dette. Geotermiske boreselskaper er etterspurt i Nord-Europa grunnet økonomi, støykrav, miljøkrav samt påliteligheten man får med geotermisk energi.

GeoMachine borerigg 5

Disse down the hole (DTH) riggene er utviklet for krevende oppreisningsarbeid. Riggene er en av de minste i markedet for å kunne operere i små, trange underjordiske rom. Boreenheten kan gå gjennom dører 80cm brede og 160cm høye dører. Enheten borer DTH hull med diameter opp til 5" og utfører jet pæling og micro pæling.

SALGSBETINGELSER

Salgsbetingelser

LEASING AV DRIFTSMIDLER

SG Equipment Finance Leasing

© 2002 PTO teknikk.